Μετεγχειρητικές Οδηγίες μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Σήμερα υποβληθήκατε σε μια χειρουργική επέμβαση. Για την καλύτερη και γρηγορότερη επούλωση σας δίνουμε τις ακόλουθες συστάσεις:

Την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση

Την δεύτερη εβδομάδα μετά την επέμβαση

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες θα αισθάνεστε καλύτερα και θα βοηθήσετε στο χρόνο επούλωσης.