Περιστατικά Ορθοδοντικής

ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ
Ορθοδοντική θεραπεία σε εξέλιξη, μετά από ένα διάστημα 20 μηνών.
ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ
Θεραπεία 8 μηνών με γλωσσικά στηρίγματα στο πάνω μέρος και αψίδα και κεραμικά στο κάτω μέρος.
ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ
Ορθοδοντική θεραπεία, T1 Ιανουάριος 2004 – T2 Σεπτέμβριος 2005.
ΜΕΤΑ
ΠΡΙΝ
Υποχώρηση της γραμμής των ούλων (Ιούλιος 2010).
Επαναφορά με θεραπεία των Μάϊο του 2012