Στόχοι Ορθοδοντικής θεραπείας

Η ορθοδοντική θεραπεία θεωρείται απαραίτητη σε περιπτώσεις με οδοντικές, σκελετικές και λειτουργικές ανωμαλίες του στόματος. Ο ορθοδοντικός καλείται να επιτύχει κατά περίπτωση έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των Ορθοδοντικών προβλημάτων και μηχανισμών θεραπείας τους απαιτούν βαθειά γνώση, εμπειρία και ικανότητα τόσο για να διαγνωστεί το πρόβλημα όσο και για να επιτευχθούν οι στόχοι που σας αναλύθηκαν πιο πάνω. Εδώ έγκειται η γοητεία αλλά και οι κίνδυνοι της άσκησης της Ορθοδοντικής Ειδικότητας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για μία επιτυχημένη θεραπεία είναι ένας ειδικός ορθοδοντικός και ένας συνεπής ασθενής.

Είχαμε την ευλογία στην πορεία μας να συναντήσουμε Δασκάλους που μας ενέπνευσαν και μας εμπνέουν ακόμα μια από αυτές η Καθ. Μερόπη Νικ. Σπυροπούλου λέει: « Κάθε ιατρική πράξη είναι, στην ουσία, η συνεργασία μιας εμπιστοσύνης και μιας συνείδησης»

Κατεβάστε εδώ και στείλτε μας συμπληρωμένο το
“Ιστορικό Ορθοδοντικού ασθενή”
Κατεβάστε εδώ την “Λίστα του ΟΧΙ(ή Τι να αποφεύγετε κατά την ορθοδοντική θεραπεία)

Κατεβάστε εδώ το αρχείο για την
“Διαχείριση Ανεπιθύμητων συμβάντων”